יום ה', יח’ בשבט תשע”ט
למידה משמעותית היא זו בה התלמיד מעורר שאלות, מאתר מקורות מידע, מעבד מידע ויוצר ידע חדש הרלוונטי לעולמו האישי ולחיים בעידן הטכנולוגי, במאה ה- 21.מטרת הלמידה המשמעותית היא לפתח את כושר החשיבה, היצירה והלימוד העצמי, לעודד צמיחה אישית ומעורבות חברתית.

מדיניות לקידום למידה משמעותית במערכת החינוךהלומד, המלמד ומה שביניהם - מתפיסה ליישום המעבר ללמידה פעילה ומשמעותית, מוגש לשיח מקצועי וציבורימצגת מדברת למידה משמעותית"ישראל עולה כיתה" - התכנית הלאומית ללמידה משמעותיתגמישות פדגוגית - פנים רבות לה. תלקיט למנהל בית ספרמטריצת תפקודי הלומד במאה ה21 לפרסום

 
 
משולחנה של ירדן
נושא השנתי
70 שנה לעצמאות מדינת ישראל  
המצאות וחדשנות  
תכנית התקשוב
פיתוח מקצועי - השתלמויות ועוד
תחומי דעת
זרקור מהשטח
ארגז כלים למורה