יום ה', יח’ בשבט תשע”ט
קול קורא להצטרפות לתוכנית מחוזית – למידה משמעותיתבסביבה חדשנית בחינוך המיוחד - תודה לאורית טאטי, רותי סלומון, רינה כהן , רונית נחמיה

משרד החינוך מנהל מדע וטכנולוגיה אגף טכנולוגיות מידע מחוז מרכז 30.3.14 לכבוד מנהלי בתי הספר מנהלי מתיאות לידיעת רכזי התקשוב הנדון : קול קורא להצטרפות לתוכנית מחוזית – למידה משמעותית בסביבה חדשנית בחינוך המיוחד מערכת החינוך פועלת להטמעת יעד ג1 – "מערכת החינוך תהיה אפקטיבית ויעילה, תשרת את צרכי הפרט ואת צרכיה המשתנים של מדינת ישראל", התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 מתייחסת למספר רכיבים מרכזיים שהם בעלי השפעה על איכותם של תהליכי הוראה – למידה – הערכה. רכיבים אלה כוללים למידה בסביבה דיגיטלית, תהליכי פיתוח מקצועי והדרכה של צוותי חינוך, הערכה והובלת רפורמות ותכניות תוך העצמת הצוותים המובילים. למידה משמעותית בסביבה דיגיטלית תתרום לפיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה הכוללות: יצירתיות וכושר המצאה, חשיבה ביקורתית ומיומנויות לפתרון בעיות, מיומנויות עבודה שיתופית ולמידה עצמאית, מיומנויות של טיפול במידע דיגיטלי ותקשורתי הכוללות אוריינות מידע, אוריינות אמצעי תקשורת ואוריינות טכנולוגיות מחשוב. לאור זאת חשוב שצוותי החינוך יפעלו להתאמת סביבת העבודה והלמידה למאה ה-21 תוך שמירה על סביבה בטוחה, מוגנת ומכילה התואמת לעידן החדש. (ערכת מתנ"ה תשע"ד) קול קורא זה מציע מסגרת הפעלה ללמידה משמעותית בפלטפורמת Moodle להקניית מיומנוית כישורי חיים ככלי ללמידה לאורך חיים אשר מתייחסת לאיכות תוצרי הידע של הלומדים (מתאים לכל קשת האוכלוסייה בחינוך המיוחד). התוכנית פותחה ע"י צוות הפיתוח הפדגוגי שהוקם במחוז בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים במטרה לבסס ולשלב בכיתות למידה קונסטרוקטיביסטית – למידה פעילה המערבת את התלמיד בתהליך למידתו ודורשת ממנו הבנה בתוצר. בתוכנית המורים יוכלו לבחור דגמי למידה: מתודולוגיות אינטראקטיביות, למידה תוך התנסות ומעורבות לומדים, אינטראקציות שיתופיות ולמידה רב אופנית בכיתה. מטרות התכנית: קידום למידה משמעותית בסביבה חדשנית: פיתוח סביבות למידה מתוקשבות במערכת לניהול למידה, הוראה והערכה: טחפוח של למידה שיתופית – שיתוף בין בתי ספר בסביבות הלמידה: העצמת רכזי התקשוב, רכזים פדגוגיים ומורים מובילים בבתי הספר: טיפוח קהילת למידה מקצועית. בונוס: בתי הספר אשר מצטרפים לתכנית יהנו ממרחבי למידה בסביבת Moodle, תתאפשר הדרכה פדגוגית-דידקטית- דיגיטלית להפעלת התכנית. בנוסף תפתח השתלמות מחוזית בלמידה מרחוק למורים מובילי התכנית אשר מוכרת לאופק חדש. המעוניינים בתכנית מתבקשים להירשם בטופס המקוון. הכנסו לאתר והתרשמו ממיזם - מעבר לדלת להתייעצות ניתן לפנות למדריכת התקשוב ירדן גינזבורג – yardenginzburg@gmail.com סילבוס ההשתלמות - מעבר לדלת PBL חינוך מיוחד .pdfבברכת הצלחה אורית טאטי, ממונה על התקשוב במחוז | רינה כהן , ממונה על התקשוב חנ"מ ארצי ירדן גינזבורג, מדריכת תקשוב במחוז

 
 
משולחנה של ירדן
נושא השנתי
70 שנה לעצמאות מדינת ישראל  
המצאות וחדשנות  
תכנית התקשוב
פיתוח מקצועי - השתלמויות ועוד
תחומי דעת
זרקור מהשטח
ארגז כלים למורה