יום ה', יח’ בשבט תשע”ט
בי"ס "נטעים" לוד - הסנונית הראשונה במחוז מרכז מתשעג והשנה הצטרפו גם במחוז מרכז : "מישרים" - שוהם | ביה"ס הניסויי "ארזים" ראשל"צ | "חצב" ראשל"צ | "צורים" - הוד השרון

בי"ס "נטעים" לוד - הסנונית הראשונה במחוז מרכז השנה הצטרפו גם במחוז מרכז : ביה"ס הניסויי "ארזים" ראשל"צ | "חצב" ראשל"צ | צורים - הוד השרון תכנית התקשוב התכנית מקדמת בבתי הספר תהליכי תקשוב במטרה להופכם לארגונים מתוקשבים, זאת בדגש על הטמעת פדגוגיה חדשנית ופיתוח אוריינות דיגיטלית במגוון תחומים המקוונים להשבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה ותהליכים חברתיים- שיתופיים. פרטים בענן התקשובי: http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/tikshuv.aspx פורטל התוכן החינוכי המינהל למדע וטכנולוגיה התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 מידע לספקים טכנולוגיים כניסה לאתרי Moodle למידה בחירום