יום ה', יח’ בשבט תשע”ט

משולחנה של ירדן גינזבורג - מרץ- אפריל