יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
הנגשה פיזית (פיר מעלית, רמפות, שירותים ועוד) הנגשת טיולים (ליווי של סייעת, נגישון, ועוד) הנגשה ללקויות ראיה ולקויות שמיעה הנגשה טכנולוגית ללמידה: קריאה, כתיבה ותקשורת חלופית ו/או תומכת

תקנות הנגישותכחלק מחוק לשיוויון זכויות לנכים חובה להנגיש מוסדות ציבור כולל בתי ספר. כיום נכתבים תקנות נגישות בכנסת וכוללים את ההנגשות הפרטניות לתלמיד ולהורה: הנגשה פיזית (פיר מעלית, רמפות, שירותים ועוד) הנגשת טיולים (ליווי של סייעת, נגישון, ועוד) הנגשה ללקויות ראיה ולקויות שמיעה הנגשה טכנולוגית ללמידה: קריאה, כתיבה ותקשורת חלופית ו/או תומכת נגישות מחוזית מחוז מרכז תשעח.pptx