יום ה', יח’ בשבט תשע”ט

*אובייקט:מידעון משולחנה של ירדן גינזבורג - נובמבר - דצמבר * מידעון מלא באור מידע ועדכונים ועוד בנושא תקשוב בחינוך המיוחד - מחוז מרכז http://tracks.roojoom.com/r/46462/ "אמור לי ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד" - בנג'מין פרנקלין