יום ו', ו’ בטבת תשע”ט

שבוע גלישה בטוחה ברשתכמדי שנה בתחילת חודש פברואר, מערכת החינוך מציינת את השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת בסימן "לפני ה-Share חושבים על החבר". במהלך השבוע (4-9/2) יינתן דגש על פיתוח אמפתיה ורגישות כלפי האחר ברשת, וכן יודגשו היבטים של אבטחת מידע ובריאות. חדש השנה! במסגרת השבוע הלאומי התלמידים בבתי ספר היסודיים ובחטיבות הביניים יגבשו קוד אתי ארצי, המבוסס על עקרון "חכמת ההמונים".הקוד יהווה מחוון להתנהגות ראויה ואחראית ברשתות החברתיות, עליו יתחייבו כל תלמידי ישראל. מגוון הפעילויות בשבוע הלאומי לגלישה בטוחה כולל:סדנאות לחדרי מורים ולתלמידים בהיבטים השונים של גלישה בטוחה ברשת, אשר נכתבו בהתאמה לכל שכבות הגיל ולמגזרים השונים.מעגלי שיח בנושא גלישה בטוחה, בהם ישתתפו תלמידים, מורים והורים. הרצאות שוטרים בבתי הספר העל יסודיים.הרצאות מקוונות, במסגרת "אקדמיה ברשת", על ידי מומחים ממשרד החינוך, הסנגוריה הציבורית, הפרקליטות, עמותת אשנב, איגוד האינטרנט ועוד. עלוני מידע להורים ולתלמידים בנושא גלישה בטוחה ברשת. כל החומרים והפעילויות מרוכזים בענן החינוכי - קישורעדיין ניתן וכדאי לעודד רישום של בתי הספר להרצאות המקוונות לתלמידים וגם להורים!פעילויות מהחינוך המיוחד - פעילויות וחומרי הוראה מומלצים בנושאי תכנית הלימודים במרחב הפדגוגילחצו כאן למידע שבועי עדכני .גלישה בטוחה