יום ו', ו’ בטבת תשע”ט

במסגרת תרגיל התגוננות ארצי, יקיים משרד החינוך תרגיל "למידה מרחוק" בחירום, החל מיום ראשון ג' באדר תשע"ח עד יום חמישי ז' באדר תשע"ח, 18-22 בפברואר 2018. במהלך התרגיל יתרגלו המורים והתלמידים את המערכות "ללמידה מרחוק" שיופעלו בזמן חירום. שימו לב התרגיל יתקיים בשני שלבים 1. שלב ההיערכות לתרגיל למידה בחירום יתקיים בין התאריכים 14 בינואר 2018 – 11 בפברואר 2018. בתי הספר (מנהלים / רכזי תקשוב) ידווחו על סיום ההיערכות לתרגיל למידה עד לתאריך 13.2.2018 בטופס הבא: דיווח בית ספרי-תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום-היערכות לתרגיל-תשע"ח2. שלב הפעלת תרגיל "למידה מרחוק" בחירום עם התלמידים יתקיים במחוז מרכז בתאריך 20 בפברואר. בתי הספר (מנהלים / רכזי תקשוב) ידווחו על ביצוע התרגיל עד לתאריך 25.2.2018בטופס הבא: דיווח בית ספרי-תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום-ביצוע התרגיל-תשע"חכחלק מההיערכות לתרגיל חשוב להוציא איגרת להורים המעדכנת אותם על תרגיל "למידה מרחוק" בשעת חירום- מצ"ב הצעה לאיגרת להורים בנושא. לנוחיותכם: אתר בענן החינוכי המרכז את ההנחיות להיערכות התרגיל ולהפעלתו.