יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
תבנית יחידת הוראה ומחוונים   |  בניית משחקים   |  אייפדים   |  מערכי שיעור /יחידות לימוד מן השטח
dojoclass כלי לעיצוב התנהגות כיתתית   |  רשימת 50 הכלים התקשוביים הנבחרים לשנת 2014   |  מאגרי תמונות חינמיים
30 אפליקציות לשילוב בהוראה
וות תקשוב מחוז מרכז מזמין אתכם, מנהלים, מדריכים, רכזים ומורים בעלי ידע בתקשוב, ללמוד בהשתלמויות בנושאים מגוונים בתחום התקשוב
קרא עוד...
לפניכם כלי מיפוי מיומנויות דיגיטליות לתכנון תהליכי הוראה-למידה-הערכה בהקשרים מגוונים המותאמים לשלבי ההתפתחות של הלומדים.
קרא עוד...
משחקים מונגשים - משלוח מדרורית לזר - רכזת תקשוב "צעד קדימה" ראשל"צבמסגרת עבודתה ב"צעד קדימה" ובמהלך חיפושיי אחרי תוכנות ולומדות מונגשותלעבודה עם מתגים, משתפת אותנו באתרים ובמידע.ומשלוח מפאני יצחק - מדריכת תקשוב - מתיא "במעלה" שיוצרת ומנגישה לללא לאות...
קרא עוד...
קרא עוד...
הדרכות וסרטונים על כלים מתוקשבים - מינהל מדע וטכנולוגיה
קרא עוד...
משולחנה של ירדן
נושא השנתי
תכנית התקשוב
פיתוח מקצועי - השתלמויות ועוד
תחומי דעת
זרקור מהשטח
ארגז כלים למורה
תבנית יחידת הוראה ומחוונים  
בניית משחקים  
אייפדים  
מערכי שיעור /יחידות לימוד מן השטח  
dojoclass כלי לעיצוב התנהגות כיתתית  
רשימת 50 הכלים התקשוביים הנבחרים לשנת 2014  
מאגרי תמונות חינמיים  
30 אפליקציות לשילוב בהוראה