יום ו', ו’ בטבת תשע”ט
מייזם אייפדים בעיר ראשון לציון *   |  למידה משמעותית PBL במחוז   |  מיזם תקשוב ואמנות - "כל אחד יכול"
תכנית הקשר הרב דורי בבית הספר ללימודי העם היהודי בבית התפוצות, בהובלת המשרד לאזרחים ותיקים ומשרד החינוך הינה תכנית ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי , ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי בתיה"ס לבין האוכלוסייה המבוגרת והקהילה, באמצעות הסביבה הטכנולוגית ותוך למידה ושימור המורשת.
קרא עוד...
ראש העין הינה הישוב הראשון בארץ שבו מתקיימת תכנית מחשב כתו"ם בחינוך המיוחד משנת 2004. בכיתות קטנות בחט"ב גוונים ובחט"ב היובל
קרא עוד...
הלמידה השיתופית (שיתוף=תקשורת) היא חלק מרכזי במיומנויות המאה ה-21. לצד היתרונות המוכחים באיכות הוראה-למידה, ובשיתוף כל התלמידים על היכולות והמגבלות של כל אחד, אופן זה של הוראה-למידה עדיין לא הופך לשגרת עבודה בבתי הספר, ואחת מהמטרות המרכזיות של תכנית התקשוב היא הטמעת למידה שיתופית באורח החיים השגרתי של בית הספר.
קרא עוד...
תשע"ה:קול קורא תוכנית מחוזית – למידה משמעותית = PBL.docx
קרא עוד...
קרא עוד...
משולחנה של ירדן
נושא השנתי
תכנית התקשוב
פיתוח מקצועי - השתלמויות ועוד
תחומי דעת
זרקור מהשטח
מייזם אייפדים בעיר ראשון לציון *  
למידה משמעותית PBL במחוז  
מיזם תקשוב ואמנות - "כל אחד יכול"  
ארגז כלים למורה